Slovenská Umelecká Letná Oslava Žonglovania

Slovenská Umelecká Letná Oslava Žonglovania (SULOŽ) je voľne organizovaná žonglérska stretávka/ stanovačka. Jediným pravidlom stretávky je, že okrem dohodnutia miesta a termínu, organizátor nič neorganizuje a akýkoľvek program je improvizovaný účastníkmi. Môže sa jej zúčastniť každý, znalosť žonglovania pri nástupe nie je nutná.

videá, galériu a reporty z minulých rokov nájdete v Archíve