Košický KUŽEĽ

Košický KUŽEĽ je festival žonglovania a voľnočasových aktivít. Hlavným cieľom festivalu je verejnosti prezentovať žonglovanie ako umenie, šport, či voľnočasovú aktivitu dostupnú pre všetkých. Festival sa snaží rozširovať žonglérsku komunitu i mimo hl. mesta a ponúka možnosť rozvoja žonglérskych zručností na workshopoch vedených profesionálnymi umelcami a lektormi. Pre účastníkov je vhodnou platformou pre naväzovanie novej a prehlbovanie existujúcej spolupráce.

Neoodeliteľnou súčasťou KUŽEĽu je žonglérsky sprievod mestom, ohňová šou, workshopy žonglovania pre verejnosť a hlavným bodom programu je žonglérska GalaShow.

holubicakuzel_srdcekuzel_ruze_2_trans

Galériu z predchádzajúcich ročníkov nájdete v Archíve.