Členovia

predseda:  Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

1. podpredseda: Mgr. Róbert Kriško

2. podpredseda: Mgr. Michal Havrila