Členovia

predseda:  Mgr. Michal Zamboj

1. podpredseda: Mgr. Róbert Kriško

2. podpredseda: Mgr. Michal Havrila