Matematika v žonglovaní

Michal Zamboj momentálne pôsobí na Karlovej Univerzite v Prahe, kde 2012 a 2014 obhájil bakalársku a diplomovú prácu na túto tému. Od r. 2014 ďalej prednáša o Matematickej teórii žonglovania na akciách pre akademické a vzdelávacie inštitúcie, žonglérske stretávky, učiteľov i študentov. Okrem toho v danej oblasti matematiky publikuje vedecké a vzdelávacie články. Prednáška je vhodným prostriedkom na propagáciu matematiku, poukázanie na jej prepojenie s umením a je možné ju prispôsobiť dĺžkou i náročnosťou pre ľubovoľné skupiny.ICGG_Milan

stručný prehľad akcií pre žonglérov je nižšie, kompletný zoznam aj s videom nájdete na akademických stránkach http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/zonglovanie.html

7/2017 – European Juggling Convention 2017 – prednáška o matematickej teórii žonglovania, Lublin, Poľsko

2/2016 – Cirqueon – prednáška o matematickej teórii žonglovania, Praha

8/2015 – European Juggling Convention 2015 – workshop Mathematics of Juggling, Bruneck, Taliansko

5/2015 – Juggl.ING – Prednáška o matematickej teórii žonglovania + workshop, Rosice

7/2014 – European Juggling Convention 2014 – 5 workshopov Mathematics of Juggling, Millstreet, Írsko

7-8/2013 – European Juggling Convention 2013 – workshopy Mathematics of Juggling I a II, Toulouse, Francúzsko