Informácie pre účastníkov

Aktuálne informácie

Kontakty:
Michal Zamboj +420 775 336 039 (registrácia, organizácia)
Ondrej Jakubčák +421 918 692 125 (ubytovanie Výmenníky)

Miesta:
Kasárne/Kulturpark, hala Alfa, Kukučínova 2 – registrácia, workshopy, galashow, sprchy, ubytovanie účinkujúcich

Harmonogram:
piatok 13-17, registrácia, voľné žonglovanie, 17-22 (operatívna registrácia na Dolnej bráne, kontakt Michal Zamboj)
sobota 10-21, celý program,
nedeľa 10-13, celý program


Dolná brána a centrum mesta

Harmonogram:
piatok 17:30, sprievod od OD Dargov, od cca 18:30 súťaže na Dolnej bráne, od 20:30 ohňová show na Dolnej bráne


Výmenník Jegorovovo, Jegorovovo nám. 5 – ubytovanie účastníkov, nočné žonglovanie

Harmonogram:
piatok 16:30-20:30 ubytovanie účastníkov (púšťajú šermiari), od cca 22:00 otvorené (kontakt Ondrej Jakubčák)
sobota, nedeľa – do 9:30 a od 21:30, potom kľúče po dohode s Ondrejom Jakubčákom, spoločný odchod a príchod do Kasární/Kulturparku


V prípade krízy sa ukľudnite a zavolajte.
Ďakujeme!

Predregistrácia

Nestihli ste sa predregistrovať a chcete sa festivalu zúčastniť? Napíšte na info@kosickykuzel.com a spolu to vyriešime. 

Kontakt na organizátora, Michal Zamboj +420775336039

Každý účastník festivalu sa musí predregistrovať, dieťa vo veku do 15r musí byť sprevádzané dospelou osobou.

Ceny lístkov:

  • 15 Eur (neštudenti od 15r a dospelí)
  • 10 Eur (deti 6-14r, študenti, ZŤP, seniori)
  • zdarma (deti 0-5r)

Platbu je nutné uskutočniť bankovým prevodom.

Registrovať sa môžete do 22.9. zaslaním e-mailu na adresu info@kosickykuzel.com do správy uveďte:


Predmet: Registrácia meno priezvisko

Počet registrovaných osôb: číslo
Mená, priezviská a typy registrovaných osôb (dospelý, neštudent 15-18, dieťa 0-5, dieťa 6-14, študent, ZŤP, senior) : Meno1 Priezvisko1 (dospelý), Meno2 Priezvisko2 (dieťa 0-5) …
Dátum narodenia registrujúcej osoby: 13.04.2012
Počet tričiek (veľkosti vyriešime po upresnení dodávateľa, cena cca 15 Eur): mužské 2ks, detské 1ks …
Ďalšie poznámky, otázky


Po obdržaní e-mailu Vám odpíšeme a vyzveme k platbe na účet (IBAN): SK67 0200 0000 0030 9518 4351, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia registrujúcej osoby bez bodiek napr. 13042012


Poskytnuté údaje slúžia len pre registráciu na festival a nebudú poskytnuté tretím osobám. V priebehu festivalu bude vytváraný foto a video materiál, registráciou zároveň súhlasíte s tým, že  fotografie a videá Vás a Vami registrovaných osôb môžu byť uverejnené na webe a v médiách.

Úplné znenie informácie o ochrane osobných údajov

Ubytovanie

Registrovaní účastníci festivalu si môžu postaviť stan v areáli Výmenníku Jegorovovo, Jegorovovo námestie 5, Košice, ktorý je možné cez deň zamknúť. Vo Výmenníku sa nachádza WC. Sprchu je možné použiť v areáli Kasárne/Kulturpark.

Areál Kasárne/Kulturpark sa zatvára večer o 22:00 a otvára ráno od 9:00. Presun z Kasární/Kulturparku je možný autobusmi mestskej hromadnej dopravy č. 56 (4 zastávky, 7min) a č. 10 (6 zastávok, 8min) zo zasatávky Dom Umenia na zastávku Pod Furčou. Pre informácie o mestskej hromadnej doprave viď imhd.sk.

Parkovanie pred Výmenníkom Jegorovova je zdarma, parkovanie pred areálom Kasárne/Kulturpark je v zóne plateného parkovania.

Domáce zvieratá nie sú v areáloch povolené.

Mapa